Aydın Ramazan Paşa Camii

Aydın Ramazan Paşa Camii


Ramazan Paşa Cami, Doğu Gazi Bulvarı üzerindedir. Camii, kuzey-güney yönlü eğimli bir alanda alçak bir platformun üzerine inşa edilmiştir. Yapı, kare planlı ve tek kubbeli bir harim, son cemaat yeri, kuzey-batıdaki minareden ibarettir.

 Şadırvan caminin kuzeyindedir. Caminin inşa malzemesi kesme taştır. Batı cephede, alt seviyede üçgen kemerli üç pencere, üst kısımda damla şekilli üç adet pencere yer almaktadır. Güney cephede mihrap, duvardan dışarıya doğru taşıntı yapmaktadır. İki yanında birer pencere, üst seviyede üç adet damla şekilli pencere vardır. Doğu cephe, batıdaki gibi düzenlenmiştir. Kuzeydeki son cemaat yeri üç bölümden oluşur. Her bölümün üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe yuvarlaklarına pandantiflerle geçilmektedir. Revak sütunları silindirik gövdeli ve baklava dilimli başlıklıdır. Kuzey cephede pencerelerin yanı sıra harimin girişi mevcuttur. Harimin üzerini örten kubbenin yuvarlağına tromplarla geçilmektedir. Kuzeyde ahşaptan kadınlar mahvili yer alır. Mihrap yuvarlak kemerlidir. Minber, mermerden yapılmıştır. Yapının dışında fazla süsleme yoktur. Kubbe yüzeyi ışınsal düzenle 16 bölüme ayrılmıştır. İki inşa evresi geçirmiştir. İlk yapının kitabesi yoktur. 1595 tarihli vakfiyesine göre cami Ramazan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami kısmen yanar. 1899 depreminde yıkılır. Şimdiki cami 1901 yılında Sökeli Hacı Halim Paşa tarafından yaptırılmıştır.


İlgili Aramalar: Aydında nerelerigezmeli, 

Yorumlarınız bizler için değerlidir. Bir yorum gönder...

Yorum Gönder

comments powered by Disqus

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2

Yayın Altı Sponsor Reklam