Tarihi imrahor camisi ibadete açılacak!

Tarihi imrahor camisi ibadete açılacak!Tarihçe , Tanım

Studios Manastırı, İstanbul'da Yedikule semtinde bulunan, Doğu Roma Dönemine ait en eski yapılardan biridir. İmparator I. Leon (457-474) zamanında, patrikos unvanlı Doğu Consul'ü Studios tarafından, 456-463 yıllarında kendi mülkü olan arazi içine Ionnes Prodromos (Vaftizci Yahya) adına bir kilise yaptırılmış ve yanına büyük bir manastır ilave edilmiştir. Manastır ve kilise, kurucusunun ismi Studios'la anılmıştır. Doğu Roma Dönemi'nde önemli bir dinî merkez olarak kullanılmış, zamanın ünlü patrikleri burada yetişmiştir.

1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra kentteki Türk nüfusunun giderek artması sonucu kullanılmayan bu yapı camiye çevrilmiştir. Sultan II. Bayezid Dönemi'nde (1481 - 1512) cami, burasını vakfeden (1486) İmrahor İlyas Bey'in adını alır. Türk devrinin önemli camileri arasında bulunan yapı daha sonraları zaviye olarak kullanılır. Erken Hristiyanlık döneminin mimari özelliklerine sahip olması bakımından büyük önem taşıyan yapı, günümüzde Ayasofya Müzesi Müdürlüğüne bağlı bir birim olup, ziyarete kapalıdır.

Tarihi İmrahor Camisi 100 Yıl aradan sonra ibadete açılacak !!
Doğu Roma döneminde yapılan İstanbul’un en eski dinî yapısı ‘İmrahor Anıtı’, Bakanlar Kurulu’nun kararıyla restore edilip cami olarak hizmet verecek.
Kültür Bakanlığı ve Ayasofya Müzesi’ne bağlı bulunan “İmrahor Anıtı”, Doğu Roma döneminde yapılan ve İstanbul’da ayakta kalmayı başaran en eski dinî yapı. 1550 yıllık yapı, Bakanlar Kurulu’nun kararıyla yeniden restore edilecek ve cami olarak hizmet vermeye başlayacak. Eski adıyla Vaftizci Yahya Kilisesi’nin ilk önce Ayasofya’ya bağlı bir müze olarak açılması planlanıyordu. Ancak daha sonra bu fikirden vazgeçildi. Cami olarak hizmet vermesi planlanan yapı, böylece Kültür Bakanlığı’ndan alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlanacak. Doğu Roma döneminde önemli bir dinî merkez olarak kullanılan İmrahor, zamanın ünlü patriklerinin burada yetişmesine olanak sağlamıştı. Tarihî yapı, Osmanlı padişahı II. Bayezid döneminde İlyas Bey tarafından 1486 yılında camiye çevrilmişti. Ardından da şehrin en büyük camilerinden biri olarak hizmet vermeye başlamıştı. Ne var ki 1782 yangınıyla zarar gördü. 1820’de onarılsa da 1894 yılında meydana gelen depremle bir büyük darbe daha yedi. 1908 yılında da çatısı çöken İmrahor Camii, o tarihten sonra bir türlü onarılmadı. Osmanlı döneminin birçok ünlü hattatının da bu camide yetiştiği belirtiliyor.

Kaynak : Zaman Gazetesi
 
Adres: İmam Aşir Sokak Yedikule, Fatih İstanbul/Türkiye
Tel: (212) 522 17 50 - 522 09 89
Faks: (212) 512 54 74
E-postaayasofyamuzesi@kultur.gov.tr


İlgili Aramalar: İmrahor Camisi , Tarihi Roma camisi , İmrahor camisi nerede ,  İstanbulda tarihi yerler

Yorumlarınız bizler için değerlidir. Bir yorum gönder...

Yorum Gönder

comments powered by Disqus

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2

Yayın Altı Sponsor Reklam