Tomarza İmamkulu Köyü Hitit Kaya Kabartması

Tomarza İmamkulu Köyü Hitit Kaya Kabartması


İmamkulu köyü Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlıdır. Anıt İmamkulu mevkiinde bir kaya çıkıntısı olarak belirgindir. Bu anıt da, Hitit döneminin Kizzuwatna'sına gidilen yolun üzerindeki anıtlardan biridir. Kral/prens betiminin önünde, başları öne eğik üç dağ tanrısının sırtlarına basan Fırtına-Hava Tanrısı, iki boğa koşulu (Hum ve Seni) arabasına sol ayağını basar durumda gösterilmiştir. Tanrı sol eliyle dizginleri tutmaktadır ve sağ eliyle de topuzunu yukarı kaldırmıştır. Önündeki lejanttan tanrının "göğün fırtına tanrısı" olduğu okunur, üç dağ tanrısının birbirine yakın, sol taraftaki ikisinin sırtlarına tanrı ve arabası basar. Bu iki dağ tanrısı Namni ve Hazzi dağlarım betimler. Sağ tarafta üçüncüsü dağ tanrısının sırtına ise,arabayı çeken boğaların ön ayakları basar.

Olasılıkla bu üç dağ tanrısı, bu yörenin dağlarını sembolize etmektedir. Bu dağ tanrılarını, aslan başlı demonlar yukarı kaldırdıkları ellerinde taşırlar.Tanrı arabasının üzerinde, üçgen bir kuş yer alır. Sağ tarafta stilize çift başlı kartal üzerinde, çok tahrip olmuş, profilden, uzun giysili, başında polos tipi bir şapkayı taşıyan bir tanrıça betimi görülür. Tanrıça figürü ikonografık açıdan Yazılıkaya tanrıçalarına benzer. Fırtına-Hava Tanrısı’nın karşısında betimlenmiş olan Tanrıça, Tanrının Eşi veya Yazılıkaya'da gözlendiği gibi Hapat(u)'nun arkasından gelen kızlarından birini akla getirmektedir.

Sınırlı kompozisyon alanındaki istiflemedeki denge, kenarlarda betimlenmiş durağan figürlerin ortasında, devinimin egemen olduğu "göğün fırtına tanrısı" ve dört nala koşan arabası, tanrının karakterine uygun bir canlılıkla yontulmuştur.

Hitit İmparatorluk Çağı'nda Hurri etkisinin Hitit kültüründe yer aldığı dönemlerde, özellikle Kral Hattusili ve eşi Puduhepa'nın egemenlik yıllarında, Hurri tanrılarının ve dağ tanrılarının da Hitit panteonunda yer almış olduğu bilinmektedir. Dağ tanrısı motifinin Hurri-Mitanni bölgesi kökenli olduğu belgelenmiştir. Bu kabartmada gözlenen Hurri ikonografisi ve etkileri de çarpıcıdır ve eser yine M.Ö.13. yüzyıla tarihlenmiştir.

Bu kabartmada, Eski Hitit Çağı'nda, yani I. Hattuşili'nin Kuzey Suriye seferleri sırasında, boğaların çektiği savaş arabasıyla Toros Dağları'nın Hitit ordularına açan Fırtına Tanrısının mitolojik bir anımsanması söz konusudur; ayrıca bir mızrak ile yay taşıyan Kuwalanamuwa isimli bir prens tasvir edilmiştir.
İlgili Aramalar: İmamkulu kaya kabartması , kayseri de hitit kabartmaları ,  tomarza köyü , imamkulu köyü hiti kabartması , imamkulu anıtı

Yorumlarınız bizler için değerlidir. Bir yorum gönder...

Yorum Gönder

comments powered by Disqus

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2

Yayın Altı Sponsor Reklam