Sevimli (Vel) Kalesi

Sevimli (Vel) Kalesi

Hanak ilçe merkezinin yaklaşık 18-20 km güney doğusundaki Sevimli (Vel) köyünün takriben 500 metre güneyinde Kura Nehri vadisinde yarım ada biçimli sarp bir tepe üzerinde yer almaktadır.Tarihi kaynaklarda sadece adı geçen kesin tarihi bilinmeyen ve mimarisi büyük ölçüde değişmiş olan kalenin orijinal kalıntıları Urartu kalelerinin (M.Ö. IX-VI yy.) özelliklerini akla getirmektedir. Üç yanının kura nehrinin dolandığı kale sarp bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. Bu konumu ile Kurtkele ve Şeytan Kalesini hatırlatmaktadır. Kalenin kuzey yönünde daha eskiye işaret eden sur kalıntıları orijinal yerleşime ait surlar olmalıdır. Güneyde nehre doğru çeşitli boylarda inşa edilmiş dört ayrı birime ait kalıntılar bulunmaktadır. Eski kalıntılara göre daha sağlam olan bu kalıntıların ilk yapımdan çok sonra inşa edildikleri anlaşılmaktadır. Kale bünyesindeki yapılar topluluğunun kuzey kısmandaki birim bu gün oldukça harap olup, anlaşıldığı kadarıyla oval bir plana sahiptir. Bu birimin güneyinde mahiyeti tam tesbit edilemeyen biri büyük ikisi küçük dik dörtgen planlı üç yapı üst örtüleri yıkık halde günümüze uluşabilmiştir. Böylece kalenin üçü sağlam ikisi harap olmak üzere beş birimden oluştuğu ve bu birimlerin sur duvarları ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Sağlam kalan yapı birimlerinde köşelerde düzgün kesme taş aralarında moloz taş harç olarak da horasan harcının kullanıldığı görülmüştür. Kaleye biri kuzeyden biri kuzey batıdan biri güney doğudan ve diğeri de güney batıdan olmak üzere dört yolla ulaşılmaktadır. Bu özellikler tarihte urartu ordu yolu diye bilinen yolların özelliklerini hatırlatır.

Yorumlarınız bizler için değerlidir. Bir yorum gönder...

Yorum Gönder

comments powered by Disqus

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2

Yayın Altı Sponsor Reklam