Kışlahanak Avcılar Kalesi

Kışlahanak Avcılar Kalesi

http://www.resimdizin.com/resim.rsm?rid=HBJzWWRHtyyMj&boyut=buyuk


KIŞLAHANAK (AVCILAR) KALESİ
Eskiden meşe Ardahan da denilen Hanak İlçesinin ilk merkezi olan ve bugün Hanak?a 3 km uzaklıktaki Kışlahanak (Avcılar) köyünün 2 km kadar kuzey batısında kalacik mevkii denilen yerde bulunmaktadır. Kalenin batı ve güneyinden Hanak-maçkap çayı geçmektedir. Tarihi kaynaklarda sadece adına değinilen Kışlahanak kalesinin ilk inşa evresi ve kesin tarihi bilinmemektedir. Ancak çevresindeki eski yerleşim izleri ve harçsız duvar örgüsü bakımından Karakale (Çıldır) ile benzeşen bu kalıntının o bölgedeki en eski kale yerleşimlerinden biri olduğu tahmin edilmektedir. Tarihi kaynaklardan Hanak?ın akkoyunlu padişahi Uzun Hasan (1453-1478) tarafından getirtilen Dulkadirli Türkmeneli?nin maraş altı koluna mensup guruplarının 22 köyde yerleştirilmesi ile oluşturulduğunu öğrenmekteyiz. Uzun Hasan?ın 1473 yazında Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet ile yaptığı Otlukbeli savaşından önce Osmanlılara tabi Atabeklerden gelebilecek akınları önlemek amacıyla bu türkmenleri buraya yerleştirdiklerini tahmin etmekteyiz. Üçgen biçimli ve sivri bir tepenin üzerine kurulmuş olan kale iki bölümlü bir hisardan oluşmaktadır. Güneydeki hisar iri blok taşlardan inşa edilmiştir. Bunun gerisindeki ikinci hisar daha yüksekte olup güneydekinin üç katı büyüklüğünde ve yaklaşık 12 x 15 metre boyutlarındadır. Sivridil şeklindeki üçgen bir forma sahip olan kalenin kuzeyinde derince bir savunma hendeği bulunmaktadır. Küçük ölçülerle ele alınmış olan kalenin yanındaki maçkap suyuna kadar inen gizli bir su yolunun eskiden mevcut olduğu yöre halkınca ifade edilmektedir. Ancak bu gün bunlardan hiçbir ize rastlanılmamıştır. Su yakınında bulunması ve vadiye hakim bir konumda olması yanında iri blok taşlardan harçsız duvar örgüsüne sahip olması dolayısıyla bu kalenin çevredeki diğer kalelerle benzer özellikler sergilediği görülmektedir. Ayrıca burada moloz taş dolgulu duvarlar hayli kalın tutulmuş olup, çevrediki eski yerleşimlerden Karakale ili büyük bir benzerlik içerisindedir.

Yorumlarınız bizler için değerlidir. Bir yorum gönder...

Yorum Gönder

comments powered by Disqus

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2

Yayın Altı Sponsor Reklam