Edirne Tabyaları

Edirne Tabyaları

Küçük kalkanlarla savunulan koca bir şehir...
Duvar kalınlığı bir metreyi geçen taş ve tuğla duvarlardan inşa edilmiş 30 adet tabya(*), Balkan Savaşı'nda önemli rol oynamış ve tarihe geçen Edirne savunması 155 gün boyunca bu tabyalardan yapılmıştır.

Edirne Hıdırlık Tabyası 

Fotoğraf © edirneden.com

1829 Osmanlı-Rus savaşında, Edirne ve yöresinin Rusların eline geçmesi nedeniyle ilerde tekrar Edirne'nin yıkıma uğramaması için kentin 4-5 km uzaklarında tabyalar yapılmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından önce bu tabyaların onarımı yapılarak bazıları ahşap, bazıları da taştan yapılarak Edirne'nin savunmasında önemli yer tutmuşlardır.

1893 yılında Tahir Paşanın başkanlığında kurulan bir komisyon tabyaları yeniden inşa ettirmiş, bazılarını da onarmıştır.

1903 yılında ise kalınlığı bir metreyi geçen taş ve tuğla duvarlardan yapılan 30 adet Tabya Balkan Savaşında önemli rol oynamış ve Edirne savunması 155 gün boyunca bu tabyalardan yapılmıştır.


Edirne Tabyaları Haritası

Balkan Harbi'nde Edirne'yi savunan tabyalardan Hıdırlık Tabyası, Edirne müdafii Şükrü Paşa'nın karargahı olarak kullanılmıştır. Kıyık Tabyası ise Edirne Kale Kumandanı İsmail Paşanın karargâhı idi. Tabyalar arasında devamlı telefon ilişiği bulunuyor ve Kıyık ile Hıdır tabyalardan savunma yönetiliyordu.

Edirne Hıdırlık Tabyası 

Fotoğraf © edirneden.com

26 Mart 1913 günü bu tabyalardan ilk önce Yıldız, Ayvazbaba, Kestanelik ve Cevizlik tabyaları son savunmalarını yaparak Edirne düşmanları tarafından alınır ve Şükü Paşa karargâhı olan Hıdır Tabyada savaşa son verdiğini düşman kumandanı General Ivanov'a iletir ve böylece 155 gün süren şerefli savunma son bulur.

Edirne Hıdırlık Tabyası 

Fotoğraf © edirneden.com

Kentin savunmasına büyük yararları dokunan tabyaların en görkemli ve büyüğü, Hıdırlık Tabyası'dır.

Şükrü Paşa, Edirne’yi kentin etrafında bulunan 30 adet tabyadan savunuyordu. Bu Tabyaların adları şöyledir:

1) HIDIRLIK TABYA
2) KARTALTEPE TABYA
3) MARAŞ TABYA
4) KARAAĞAÇ TABYA
5) AYVAZOĞLU TABYA
6) KARAGÖZ TABYA
7) KAZANOVA TABYA
8) ARNAVUTKÖY TABYA
9) AYVAZBABA TABYA
10)YILDIZ TABYA
11)KESTANELİK TABYA
12)CEVİZLİK TABYA
13)KARTALTEPE TABYA (Yunanistan’da)
14)K.TAŞ TABYA
15)B.TAŞ.TABYA
16)KEMER TABYA
17)AYNALI TABYA
18)TOPRAK TABYA
19)BAŞHÖYÜK TABYA
20)DOĞANCI TABYA
21)ESKİ TABYA
22)TOPYOLU TABYA
23)KAVKAS TABYA
24)YASSI TEPE TABYA
25)BAĞLARBAŞI TABYA
26)ABDURRAHMAN AĞA TABYA
27)ARDA TABYA
28)KIYIK TABYA
29)BOSNAKÖY TABYA
30)MUHİDDİNTEPE TABYA


Edirne Hıdırlık Tabyası 

Fotoğraf © edirneden.com

(*) Tabya: Küçük istihkâm veya silâhla donatılmış yapı

Yorumlarınız bizler için değerlidir. Bir yorum gönder...

Yorum Gönder

comments powered by Disqus

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2

Yayın Altı Sponsor Reklam