Çayağzı (Gırnav) Kalesi

Çayağzı (Gırnav) Kalesi

Hanak ilçesinin 5 km güneyindeki Çayağzı Köyünün yaklaşık 400 metre batısında Ardahan Hanak karayolu üzerindeki Hanak çayı kenarında yer alır.Bu kalenin de kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak bu günkü kalıntıların Ardahan kalesine ait kalıntılarla aynı duvar tekniğine sahip olması dikkat çekicidir. Bu nedenle kalenin Osmanlı devrinde (15-16 yy) büyük bir onarım geçirerek kullanıldığı kanaatini taşımaktayız. İlk yapımı eski dönemlere dayandığı anlaşılmaktadır.Alçak bir tepe üzerinde yer alan kale oldukça yüksek beden duvarlarına sahiptir. Beden duvarlarının içe bakan yüzlerinde bu gün tahrip olmuş seyirdim yerleri bulunur. Kalenin güney batı yönündeki sur duvarlarının ortasında alt kısımlar harap bir giriş kapısına yer verilmiştir. Kapıdan girilince içeride giriş kapısı duvarlarıyla kaynaşmış durumda beşik tonazla örtülü mekenlar sıralanmıştır. Yapının Hanak çayına bakan kuzey doğu duvarları günümüzde tamamen yıkıktır. Doğu duvarının üç metre yükseklikte ki üst bölümünde yuvarlak ahşap kiriş yuvaları bulunmaktadır. Kalenin az eğim gösteren kısmındaki kuzey batı surları yarım yuvarlak burçlarla takviye edilmiştir. Ancak bu burçlar fazla bir çıkıntı teşkil etmemektedir. Yapının kare planlı tek burcu giriş kapısının solunda bulunmaktadır. Kalenin sur duvarlarının kalınlığı 2.20 cm kalınlığındadır.

Yorumlarınız bizler için değerlidir. Bir yorum gönder...

Yorum Gönder

comments powered by Disqus

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2

Yayın Altı Sponsor Reklam