Aydıntepe Yeraltı Şehri

Aydıntepe Yeraltı Şehri

http://bayburtpanoramik.com/Styles/Pictures/sayfalar/icerikResimleri/Resim28.jpg
Aydıntepe Yeraltı Şehri


Bayburt; başlı başına bir tarih kültür hazinesi olan bu şehir, merkezinde olduğu kadar, ilçe ve köylerinde de değişik tarihi zenginlikleri barındırmaktadır. Bu zenginliklerin belki de en önemlilerinden birisi Bayburt il merkezinin kuzey batısında ve 25 km uzağında yer alan mütevazi ilçesi Aydıntepe (Hart) sınırları içinde bulunan AYDINTEPE YERALTI ŞEHRİ'dir. Kuzeyinde Soğanlı Dağları, güneyinde Aydıntepe Ovası bulunan ve çok eski bir yerleşim yeri olan tarihi ilçe Aydıntepe'de; Persler, Romalılar, Bizanslılar hüküm sürmüş ve son olarak da bu yerleşim yeri Türklerin egemenliğine geçmiştir.

Son yıllarda tesadüfen keşfedildikten sonra Aydıntepe Belediyesinin yoğun çabaları sonucunda başlatılan kazılarda ortaya çıkarılan bu tarih hazinesi Yeraltı Şehri ve Hırıstiyan-Roma dönemine ait mezarlar ilçenin turizm açısından önemini arttırmıştır.

İlçe merkezinin tam altında bulunan Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin en önemli özelliği, tüf (Volkanik çökelti kayası) içerisinde, yüzeyden 2-2.5 m. derinde, toplam 172 m. uzunluğunda başkaca bir yapı malzemesi kullanılmadan tek bir ana kayaya oyulmuş galeriler, tonozlu odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşmasıdır. Yaklaşık 2 ile 2.5 m yüksekliğinde ki tonoz örtülü galeriler yer yer her iki yana genişlemektedir. Kareye yakın planlı odalar bu mekana açılmaktadır. Ayrıca gözetleme mekanlarının oluşturduğu havalandırma amaçlı konik biçimdeki deliklerin, galeri odalarını aydınlatmak için de kullanıldığı görülmektedir.

Yeraltı Şehri ile ilgili olarak elde edilen bulgular sonucu, çalışmalar genişletilerek devam ettirildi. MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Kast ve Mağara Araştırmaları Bölümü tarafından sismik yöntemiyle elde edilen bulgular sonucu ikinci eraltı şehrinin krokileri çizilmiş ve çalışmalar bu çizimler ışında hızlandırılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda daha önceki bölümün 80-100 m. üzerinde yeni bir bölüm tespit edilmiştir. Bu yeni bölümde de ortada koridorlar, sağ ve solunda odalar, yer yer geniş alanlar, bu oda ve geniş alanların aydınlatılması için kullanılan lambaların yerleri ile lambaların oluşturduğu isler ve havalandırmayı sağlayan havalandırma delikleri bulunmaktadır.

YERALTI ŞEHRİ hakkında ileri sürülen iki görüş vardır. Bunlardan birincisi; kentin bölgede daha önce sözü edilen Halde Şehrine ait olduğu ve Aydıntepe ilçesinin eski ismi olan "Hart" isminin de "Halt"tan geldiği görüşüdür. Diğer görüş ise; Hart'ta bu Yeraltı Şehrinden başka Geç Roma-Erken Bizans devirleri arasında yer alan bir mezarın ortaya çıkarılmış olması dolayısıyla, Hıristiyanlığın henüz yerleşmediği bir devirde bu bölgenin bir sığınak teşkil ettiği, Romalılar tarafından kovulan ilk Hıristiyanların bu bölgeye geldikleri ve sığındıkları, yeraltı kentinin de bu Erken Hıristiyanlık dönemine ait olabileceği görüşüdür.

Tarihi öyküsü tam olarak bilinmiyor olsa da bugün Aydıntepe Yeraltı Şehri ile ilgili söylenebilecek en doğru şey tarih meraklılarının mutlaka görmesi ve keşfetmesi gereken gerçek bir hazine olduğudur.

Yorumlarınız bizler için değerlidir. Bir yorum gönder...

Yorum Gönder

comments powered by Disqus

Yayın Üstü Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam

Yayın Ortası Sponsor Reklam 2

Yayın Altı Sponsor Reklam